Видео игрите, които влязоха в класната стая с Иглика Иванова

Красимира Хаджииванова успешно поставя началото на диалога и дебата за игровизацията на образователната система в България, заедно с главния ни герой – експертът в Коалицията за медийна грамотност и част от екипа на първата българска мобилна образователна видео игра – Иглика Иванова. Ще бъдат ли интегрирани все повече видео игри в училище и какви са резултатите от този процес, чуйте от разговора: